پکیج نقره ای (یک دوره)

175,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج نقره ای (سه دوره)

525,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج نقره ای (شش دوره)

1,000,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه غذایی

245,000 تومان
 • برنامه غذایی متناسب با شرایط و اهداف شما مطابق با غذای سفره طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه تمرینی

245,000 تومان
 • برنامه تمرینی متناسب با هدف و شرایط بدنی شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه اصلاحی

245,000 تومان
 • برنامه اصلاحی متناسب با شرایط و اهداف شما در جهت بهبود و رفع عارضه و آسیب های شما مانند: پای پرانتزی، گودی کمر، گوژپشتی، کمر درد، زانو درد و… طراحی خواهد شد.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج طلایی

420,000 تومان
 • برنامه تمرینی+برنامه غذایی+برنامه اصلاحی: این پکیج شامل هر ۳ برنامه است که مطابق اهداف و شرایط شما طراحی می شود. همچنین باعث رسیدن شما به اندام ایده آل و فرم بدنی متناسب خواهد شد.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج VIP

1,000,000 تومان
 • برنامه تمرینی+برنامه غذایی+ برنامه اصلاحی: این پکیج شامل هر ۳ برنامه است که مطابق اهداف و شرایط شما طراحی می شود.
 • همچنین باعث رسیدن شما به اندام ایده آل و فرم بدنی متناسب خواهد شد.در این دوره یک مربی خصوصی همراه شما خواهد بود و شما امکان ۱ ساعت تماس تصویری و ۰۱:۳۰ تماس تلفنی خواهید داشت.

نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

پکیج نقره ای (یک دوره)

175,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج نقره ای (سه دوره)

525,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج نقره ای (شش دوره)

1,000,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه غذایی

245,000 تومان
 • برنامه غذایی متناسب با شرایط و اهداف شما مطابق با غذای سفره طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه تمرینی

245,000 تومان
 • برنامه تمرینی متناسب با هدف و شرایط بدنی شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

برنامه اصلاحی

245,000 تومان
 • برنامه اصلاحی متناسب با شرایط و اهداف شما در جهت بهبود و رفع عارضه و آسیب های شما مانند: پای پرانتزی، گودی کمر، گوژپشتی، کمر درد، زانو درد و... طراحی خواهد شد.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج طلایی

420,000 تومان
 • برنامه تمرینی+برنامه غذایی+برنامه اصلاحی: این پکیج شامل هر ۳ برنامه است که مطابق اهداف و شرایط شما طراحی می شود. همچنین باعث رسیدن شما به اندام ایده آل و فرم بدنی متناسب خواهد شد.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج VIP

1,000,000 تومان
 • برنامه تمرینی+برنامه غذایی+ برنامه اصلاحی: این پکیج شامل هر ۳ برنامه است که مطابق اهداف و شرایط شما طراحی می شود.
 • همچنین باعث رسیدن شما به اندام ایده آل و فرم بدنی متناسب خواهد شد.در این دوره یک مربی خصوصی همراه شما خواهد بود و شما امکان ۱ ساعت تماس تصویری و ۰۱:۳۰ تماس تلفنی خواهید داشت.