پکیج فرم دهی سینه

199,000 تومان
 • 30 حرکت متفاوت و متنوع مخصوص عضلات سینه
 • یک فایل رژیم غذایی و نکات مهم غذایی

️۱ برنامه تمرینی و غذایی متفاوت برای ۱ ماه

300,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول 12 ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

۳برنامه تمرینی و رژیم غذایی متفاوت برای ۳ ماه

945,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

️۶ برنامه تمرینی و غذایی متفاوت برای ۶ ماه

1,890,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

۱۲ برنامه تمرینی و غذایی برای یک سال

3,780,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج لاغری تا عید

249,000 تومان
 • 30 تمرین متفاوت برای کاهش سایز و کاهش ۶-۷ کیلو وزن
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی+ توصیه های غذایی برای ۱۳ روز عید

پکیج رفع سلولیت

390,000 تومان
 • ۳۰ حرکت متنوع و ترکیبی هوازی و قدرتی با ویدیو و آموزش کامل نحوه‌ی اجرا.
 • یک فایل رژیم غذایی و نکات ویژه برای بهبود سلولیت.
 • یک فایل شامل توضیحات سلولیت ، روش درمان و آموزش درمان خانگی.

پکیج سیکس پک با دمبل

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت شکم پهلو
 • یک ماه برنامه غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج سیکس پک سریع

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت شکم پهلو
 • یک ماه برنامه غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج سیکس پک نامنظم

79,000 تومان
 • ۳۰ حرکت متفاوت شکم پهلو+ ۲۰ حرکت فول بادی
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج لاغری شکم پهلو

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت برای لاغری شکم پهلو
 • یک ماه رژیم غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج فرم دهی باسن

79,000 تومان
 • ۴۰ تمرین متفاوت برای باسن‌‌ و عضلات سرینی
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

پکیج فرم دهی سینه

199,000 تومان
 • 30 حرکت متفاوت و متنوع مخصوص عضلات سینه
 • یک فایل رژیم غذایی و نکات مهم غذایی

️۱ برنامه تمرینی و غذایی متفاوت برای ۱ ماه

300,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول 12 ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

۳برنامه تمرینی و رژیم غذایی متفاوت برای ۳ ماه

945,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

️۶ برنامه تمرینی و غذایی متفاوت برای ۶ ماه

1,890,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

۱۲ برنامه تمرینی و غذایی برای یک سال

3,780,000 تومان
 • برنامه تمرینی+ غذایی: این پکیج ترکیبی از برنامه تمرینی و غذایی است که متناسب با هدف و شرایط شما طراحی می شود.
 • پشتیبانی شما در طول یک ماه به صورت اختصاصی در واتس اپ و یا تلگرام انجام خواهد شد.

پکیج لاغری تا عید

249,000 تومان
 • 30 تمرین متفاوت برای کاهش سایز و کاهش ۶-۷ کیلو وزن
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی+ توصیه های غذایی برای ۱۳ روز عید

پکیج رفع سلولیت

390,000 تومان
 • ۳۰ حرکت متنوع و ترکیبی هوازی و قدرتی با ویدیو و آموزش کامل نحوه‌ی اجرا.
 • یک فایل رژیم غذایی و نکات ویژه برای بهبود سلولیت.
 • یک فایل شامل توضیحات سلولیت ، روش درمان و آموزش درمان خانگی.

پکیج سیکس پک با دمبل

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت شکم پهلو
 • یک ماه برنامه غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج سیکس پک سریع

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت شکم پهلو
 • یک ماه برنامه غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج سیکس پک نامنظم

79,000 تومان
 • ۳۰ حرکت متفاوت شکم پهلو+ ۲۰ حرکت فول بادی
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج لاغری شکم پهلو

99,000 تومان
 • ۶۰ تمرین متفاوت برای لاغری شکم پهلو
 • یک ماه رژیم غذایی رایگان
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی

پکیج فرم دهی باسن

79,000 تومان
 • ۴۰ تمرین متفاوت برای باسن‌‌ و عضلات سرینی
 • یک فایل کامل نکات مهم تمرینی و رژیم غذایی